Džikić: Odmarali smo Veličkovića, čekamo Pota

Trener košarkaša Partizana Aleksandar Džikić rekao je posle pobede u Vršcu da nije očekivao laku utakmicu.

 
– Igramo lakše sa ekipama sa kojima smo se sastajali u ABA ligi. Ovo je po­če­tak dru­gog kru­ga Su­per­li­ge, Vr­šac ni­je ne­po­zna­ni­ca za nas, ali opet smo pro­tiv njih od­i­grali te­žak meč. U pr­vom po­lu­vre­me­nu ni­smo na­šli re­še­nje za Jef­ti­ća, Min­čev je bio ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje, a Fun­dić sa­mo na­ma da­je troj­ke. Re­kao sam i u na­ja­vi da po­zi­ci­ja Vr­šca na ta­be­li ni­je pro­jek­ci­ja nje­go­vog kva­li­te­ta. Na­dam se da će­mo u sle­de­ćim utak­mi­ca­ma bi­ti kom­plet­ni, na ovoj smo sve­sno odmara­li Ve­lič­ko­vi­ća, če­ka­mo da nam se pri­klju­či i Pot – istakao je Džikić. 

Komentari