Arena posle pet godina menja naziv

Beogradska arena će po svoj prilici posle pet godina promeniti naziv. Ugovor koji je 2012. godine potpisan sa Komercijalnom bankom, od kada se naša najveća dvorana zove Kombank arena, ističe 30. juna.


Tim povodom, Komisija za sprovođenje javnog poziva za izbor naslovnog sponzora Arene Beograd objavila je poziv za izbor novog naslovnog sponzora.

Budući sponzor, između ostalog, ima pravo da promeni naziv objekta, tako što će imenu Arena dodati ime svog brenda, da postavi oznake sa novim nazivom u unutrašnjosti objekta, kontroliše zaključivanje ugovora sa ostalim sponzorima…

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaća i strana pravna lica. Prijava mora da sadrži novčani deo, koji ne može biti manji od milion evra, naturalni deo, koji se odnosi na postavljanje dva video zida na spoljnoj fasadi Arena, čija cena sa svim troškovima ne prelazi 1,3 miliona evra, kao i predlog imena objekta.

Prijave se podnose Komisiji za izbor naslovnog sponzora privrednog društva Arena Beograd, u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva, a istog dana će se obaviti i otvaranje prijava, dok će se javna licitacija obaviti narednog dana.

Kao početna licitaciona vrednost uzeće se pojedinačno najviša ponuda.

Odluku o dodeli ugovora Komisija će doneti u roku od deset dana od dana okončanja licitacije.
 

Komentari