FSS izdao saopštenje: Navodno uvođenje verbalnog delikta je potpuno neosnovano

Fudbalski savez Srbije reagovao je na nove optužbe od strane čelnika pojedinih klubova.

Predstavnici Crvene zvezde i Partizana najavili su žalbe Ustavnom sudu zbog odluke Disciplinske komisije FSS da im se oduzmu bodovi.

FSS u saopštenju naglašava da je Disciplinska komisija nezavisan organ i da je optužba iz Partizana da je na snazi uvođenje verbalnog delikta potpuno neosnovana.

Saopštenje prenosimo u celosti.

– Povodom javnih istupa čelnika pojedinih klubova, a u vezi sa odlukama Disciplinske komisije FSS želimo da upoznamo javnost sa sledećim činjenicama:

– Disciplinska komisija FSS je nezavisan i samostalan organ, pa shodno tome, organi rukovođenja FSS ne mogu da utiču na sadržinu odluka koje ona donosi;

– Postupak disciplinske odgovornosti članova FSS uređen je na način koji obezbeđuje pravo na žalbu, što je u skladu sa Ustavom RS i Zakonom o sportu RS. Nakon toga postoji i treći stepen odlučivanja, odnosno mogućnost da se klubovi obrate Izvršnom odboru FSS, tako da je suvišno govoriti o povredi ustavnih prava;

– Ukazivanje na navodno uvođenje verbalnog delikta je potpuno neosnovano. Klubovima bi morale biti poznate odredbe Disciplinskog pravilnika UEFA, član 11, stav 2, tačka b i d, kojima je propisano da disciplinski prekršaj predstavlja svako kršenje opštih načela ponašanja koje dovodi fudbalski sport i fudbalsku organizaciju na loš glas, kao i svako uvredljivo ponašanje koje povređuje osnovna pravila pristojnosti, a koje se kažnjava od strane discipliskog organa UEFA. Osim toga, disciplinski pravilnici nacionalnih fudbalskih saveza propisuju kažnjavanje za iznošenje uvreda i kleveta. Što se tiče Disciplinskog pravilnika FSS, takav disciplinski prekršaj postoji već više decenija u istom obliku i niko ga nikad nije osporio. Poslednjoj verziji pravilnika koji je usvojen 15.06.2017 godine, prethodila je javna rasprava u trajanju od 30 dana u kojoj su svi članovi FSS imali mogućnost da ukažu na odredbe za koje smatraju da nisu u skladu sa propisima. U konkretnom slučaju, FK Crvena zvezda i FK Partizan za razliku od drugih klubova i ostalih članova FSS nisu imali niti jednu primedbu na odredbe Disciplinskog pravilnika, već su naprotiv, isti u potpunosti podržali. Na kraju, u članu 24, stav 1, tačka k. Statuta FSS ustanovljena je i obaveza članova FSS da predlažu izmene propisa.

– Što se tiče pozivanja na nadležnost redovnih sudova u sporovima na na nacionalnom nivou, odredbama Statuta FIFA (čl.59) i Statuta UEFA (čl.60), propisana je obaveza da se takvi sporovi rešavaju pred nepristarasnim arbitražnim sudom nacionalnog saveza, a ne pred bilo kojim od civilnih (redovnih) sudova. Statut FS Srbije u tom smislu je apsolutno usklađen sa navedenim odredbama statuta FIFA i UEFA (čl. 82.).

– U vezi javno iznetih optužbi o nameštenim utakmicama i drugim neregularnostima od strane najodgovornijih čelnika klubova, FSS podseća da je članom 7. stav 8. Etičkog kodeksa FSS propisao da su članovi FSS dužni da sva saznanja o učinjenim neregularnostima u fudbalu i kršenju Kodeksa dostave Komisiji za etiku. Takođe, u članu 12. Disciplinskog pravilnika UEFA navodi se da integritet takmičenja krši svako lice koje odmah ne prijavi takve oblike ponašanja za koje ima saznanja.

Uostalom, sportska praksa svedoči o mnoštvu ovakvih i sličnih odluka koje izriču nadležni disciplinski organi nacionalnih saveza (i UEFA), koji se izriču ne samo u fudbalu, već i u drugim sportovima.

Ovom prilikom pozivamo sve članove FSS da poštuju propise, da se ponašaju u skladu sa regulativom FIFA, UEFA i FSS, a ukoliko poseduju bilo kakva saznanja o neregularnostima da se obrate nadležnim organima saveza – Oficir za integritet, Komisija za etiku, Disciplinska komisija i dr. kako bi dali puni doprinos u očuvanju integriteta takmičenja, stoji u saopštenju FSS koje je potpisao direktor pravnih poslova Nenad Santrač.

Komentari
Advertisements